- ekonomista, ukończone zarządzanie strategiczne,
   zarządzanie ochroną  zdrowia, organizacja i
   zarządzanie przedsiębiorczością
- zarządca nieruchomości
- arteterapeuta
- choreoterapeuta
- terapeuta zajęciowy
- coach senioralny
- samorządowiec

Elżbieta
Zakrzewska

Profilaktyka zdrowotna